สนามที่ 2 รุ่นที่น่าดึงดูด มีดังนี้ รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายฌอง มงคลดีเลิศ, ที่ 2 เด็กชายขว้างณัสม์ ศรียุค, ที่ 3 เด็กชายแสนสุข ชื่นตา / รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงรัตนพร เขียวคำรพ, ที่ 2 เด็กหญิงกัณญประเสริฐ ธันญะทวี, ที่ 3 เด็กหญิงปนิตา ตรีวิเศษรัตน์ / รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายอคิระ สะลุกลาม, ที่ 2 เด็กชายพลัฏฐ์ ไทยดีเลิศ, ที่ 3 เด็กชายซุเบร หมัดจังหวัดยะลาน

รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบหญิง เด็กหญิงเปมิกา สงความสามารถ, ที่ 2 เด็กหญิงอันนูร หนูรวมทั้ง, ที่ 3 เด็กหญิงณัจฉรียา ฟังเป็นเยี่ยมสุข / รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายธนพล หนูทองคำ, ที่ 2 เด็กชายรณแขน โลหะกาญจน์, ที่ 3 เด็กชายแสนต้น สนขุนทด / รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ จินที่รัตน์, ที่ 2 เด็กหญิงรำไพสรา ศรีรัตน์, ที่ 3 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศักด์สกุลไกรยอดเยี่ยม / รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายณัฏฐโลก ดีแก้ว, ที่ 2 เด็กชายธนาฤธ พระพรหมมานนท์, ที่ 3 เด็กชายไรวินต์ ครุฑสังวาล
รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงอภิญญา วังกาหัวใจ, ที่ 2 เด็กหญิงขว้างลิดา แสงสว่างขัติเตียน, ที่ 3 เด็กหญิงนูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย / รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายณัฐพล ศรีรักษา, ที่ 2 เด็กชายที่วุฒิ เฉมะจิรเสฐ, ที่ 3 เด็กชายธีรฉัตร มัจฉากล่ำ / รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงพิชญาภัค จันทรังษี, ที่ 2 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ตั้งตัวดี, ที่ 3 เด็กหญิงนัวฐ์น่า กุ่ย / รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายโรมีโอ ราชสีห์สูงเด่น, ที่ 2 เด็กชายชนนน อัศวรุ่งโรจน์กุล, ที่ 3 เด็กชายธนวรรธ์ เกตุแก้ว

รุ่นอายุ 4.6-5 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงปภานัน ป้องกัน, ที่ 2 เด็กหญิงญาณิน แพรบริบูรณ์, ที่ 3 เด็กหญิงไม่ลินทร์ธิรา ธนาประเสริฐฐานันท์ / รุ่นอายุ 4.6-5 ขวบชาย ที่ 1 เด็กชายธามัน แย้มฆะมัง, ที่ 2 เด็กชายณัฐวรรธ์ จันทรใส, ที่ 3 เด็กชายจิรภัท รุ่งทิม / รุ่นอายุ 5.1-5.5 ขวบหญิง ที่ 1 เด็กหญิงอรยา ศักดาสมิง, ที่ 2 เด็กหญิงปภาดา จิรภัทร์สกุล, ที่ 3 เด็กหญิงพิชญาพร วารีกุล
สำหรับผู้ดูแลที่พอใจส่งลูกหลานลงแข่งขันรถจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2565 ปรากฏว่ายังมีผู้ดูแลบางคนมีความสามารถที่คลาดเคลื่อนว่าสมัครเพียงแต่ครั้งเดียวแล้วลงแข่งขันได้ทุกสนาม ซึ่งการที่จะให้ลูกหลานร่วมชิงชัยในแต่ละสนามจำเป็นต้องสมัครสมาชิกสมัครใหม่ทุกหน มิฉะนั้นอาจจะเป็นผลให้หนูน้อยนักกีฬาพลาดโอกาสสำหรับการเก็บคะแนนสะสม ส่วนการแข่งขันชิงชัยในสนามที่ 3 สามารถสมัครทางเว็บของชมรมฯ www.thaicycling.or.th ไปจนกระทั่งวันที่ 6 เดือนมกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นอกเหนือจากนั้นก็จะเปิดให้ผู้ดูแล Walk in เข้ามาสมัครด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 4-6 เดือนมกราคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. แล้วก็วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 2566 เวลา 09.00-15.00 น ในที่ทำงานเอฟบีที ข้างในสวนกีฬาหัวใจ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

นอกนั้นยังมีการวางเอกสารสำหรับสมัครตามสาขาต่างๆของเอฟบีที รวม 6 สาขา ดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์สรรพสินค้ากีฬา เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ หัวหมาก ชั้น 1 โทร.0-2718-4700-10, 2.FBT Sport Shop (สนามกีฬา เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค) โทร.0-2360-6097, 3.FBT Shop สาขาหนองจอก โทร.0-2186-0100-10, 4.FBT OUTLET สาขาเอาท์เล็ต สแควร์ เมืองทองคำเมือง โซน SF โทร.0-2052-6955, 5.FBT OUTLET สาขาลาดกระบัง โทร.0-2326-8230, 6.บริษัท เอฟบีที จำกัด สาขาพระราม 6 (บัวก้านวัน) โทร.0-2214-1403 ตั้งแต่ขณะนี้ไปจนกระทั่งวันที่ 4 เดือนมกราคม 2566 หรือไต่ถามเนื้อหาเหมาะ โทร.0-2719-3340-2 ในวันแล้วก็เวลาราชการ.